---English Version Below---

Informatie

Spelregels

We spelen tijdens het 4-tegen-4 toernooi met de normale spelregels van het volleybal, met de volgende uitzonderingen:

Meer informatie over de spelregels van het volleybal en een link naar het officiële spelregelboekje vind je op de site van de Nevobo.

Er zijn nog een paar dingen waar je op moet letten:

Teamsamenstelling

Er mogen tijdens de wedstrijden bij elk team maximaal twee Tamar-leden (geoefende volleyballers) in het veld staan.

Datum en locatie

Het 4-tegen-4 volleybaltoernooi wordt op maandag 7 januari 2019 van 20:00 uur tot 23:30 uur gespeeld in hal 3 van het studentensportcentrum in Eindhoven.

Sportkaart

Je hebt geen sportkaart nodig om deel te nemen aan het 4-tegen-4 toernooi, want het toernooi wordt gehouden in de sportkaartvrije week van het studentensportcentrum.

Inschrijven

Zoals gebruikelijk kun je zelf een team vormen en dat team inschrijven. Het is ook mogelijk om je per persoon in te schrijven. De toernooicommissie stelt dan teams samen uit deze losse inschrijvingen.

Je kunt jezelf of jouw team inschrijven voor het toernooi tot en met maandag 31 december 23.59 uur, of totdat alle beschikbare plaatsen bezet zijn. Deelname aan het toernooi is gratis.

Materiaal

---English Version---

Info

Rules

During the 4vs4 tournament we play with the usual volleyball rules, with the following exceptions:

More info about the volleyball rules and a link to the official booklet you can here.

Furthermore, note the following thing:

Team formation:

Each team may only have two Tamar members in the field at once.

Datum en locatie

The 4vs4 tournament will be held on January 7th 2019 between 20:00-23:30, played in hall 3 of the student sport centre in Eindhoven.

Sports card

You won't need a sports card to access this event, since it is held in the card-free week of the sports centre.

Subscribing

As per usual, you can form a team and subscribe as that team. However it is also possible to subscribe individually. The tournament comission will arrange teams from these subscribtions.

You can subscribe until Monday 31th of december at 23:59, or when all places are taken. Furthermore, the tournament is free.

Material

Questions/Vragen

Send a mail to: